Het Goede Doel

Van de opbrengst gaat 70% naar de verkoper van de kleding. Na aftrek van de eventuele onkosten wordt het overige deel geschonken aan een goed doel.

De opbrengst van de afgelopen beurs is geschonken aan CareforceIndonesia. CareForceIndonesia helpt arme en verwaarloosde mensen op zoek te gaan naar hun bestemming. Door het geven van voorlichting, onderwijs en training worden slechte gewoonten met betrekking tot hygiëne, voeding en levensstijl doorbroken. Verder geven we ook praktische hulp door basisgezondheidszorg. Bij CareForceIndonesia is Jezus’ onvoorwaardelijke liefde de basis van het werk. Ieder mens moet weten dat hij geliefd is. Meer informatie vind je op www.careforceindonesia.nl

Niet verkochte kleding die niet wordt opgehaald en de kleding die geschonken wordt doneren wij aan Beth Berèchem, het inloophuis voor Bennekom. Zie voor meer info www.inloophuis-bennekom.nl