Het Goede Doel

Van de opbrengst gaat 70% naar de verkoper van de kleding. Na aftrek van de eventuele onkosten wordt het overige deel geschonken aan één of meerdere goede doelen.

De opbrengst van de eerstvolgende beurs  gaat naar Change Makers Wageningen en Stichting Goed gestart uit Renkum.

Change Makers Wageningen investeert in een Wageningse samenleving waarin mensen naar elkaar omzien. Change Makers Wageningen wil enthousiaste jongeren verbinden aan kwetsbare Wageningers zonder netwerk. Change Makers inspireren jongeren om netwerk en hulp te bieden aan stadsgenoten die in een sociaal isolement leven. Ook begeleiden ze  jongeren in de hulp die ze aan anderen bieden. Zo helpen we kwetsbare mensen en bieden we jongeren de mogelijkheid om van betekenis te zijn voor een ander. Voor meer info: www.changemakerswageningen.nl

Stichting Goed gestart (gezinsspullenbank) zamelt baby-, kinder- en tienerbenodigdheden in van mensen uit Renkum. Vervolgens zorgen zij ervoor dat die spullen terechtkomen bij ouders die het goed kunnen gebruiken. Zie voor meer info: www. goed-begin.com (goed gestart, gezinsspullenbank)

Niet verkochte kleding die niet wordt opgehaald en de kleding die geschonken wordt doneren wij aan het nieuw op te richten inloophuis Bennekom. Het inloophuis hoopt dit voorjaar open te gaan. Meer informatie hierover volgt via de lokale media