Privacy

Kledingbeurs Wageningen organiseert twee keer per jaar een kinderkledingbeurs. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden om tweedehands kinderkleding te verkopen en enthousiastelingen kunnen zich aanmelden als vrijwilliger om te helpen. Daarbij verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd.

Wij hechten veel waarde aan je privacy. Verzamelde persoonsgegevens worden door ons met de grootste zorgvuldigheid verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de privacywetgeving.

De onderstaande privacyverklaring beschrijft hoe wij dit doen.

Gegevens van verkopers

Kledingbeurs Wageningen registreert je naam, e-mailadres en telefoonnummer om voorafgaand aan en tijdens de beurs de door jou ingeleverde kledingstukken en evt schoeisel en overige spullen te kunnen registreren en verwerken en om, indien nodig, contact met je op te kunnen nemen over je deelname aan de beurs.

Als je kleding inlevert vraagt Kledingbeurs Wageningen bovendien je bankgegevens zodat wij jouw opbrengst in de week na de beurs kunnen overmaken naar jouw bankrekening.

Alleen het team krijgt je gegevens te zien in ons administratie- en kassasysteem. Bovenstaande informatie bewaren wij niet langer dan nodig.

Gegevens van vrijwilligers

Kledingbeurs Wageningen registreert je naam, e-mailadres en telefoonnummer voor het afstemmen van tijden en informatie voorafgaand aan en tijdens de beurs.

Alleen het team krijgt je gegevens te zien in ons administratie- en kassasysteem. Bovenstaande informatie bewaren wij niet langer dan nodig.

Gegevens voor registratie

Je e-mailadres en naam wordt opgeslagen en gebruikt voor aankondigingen van beursactiviteiten. Je kunt dit ten allen tijde opzeggen door te mailen naar kledingbeurswageningen@hotmail.com.

Beveiliging van jouw gegevens

Wij nemen de beveiliging van je gegevens serieus, daarom heeft alleen het team toegang tot ons registratiesysteem waar we de gegevens bewaren. Ook bewaren we de gegevens niet langer dan nodig.

Wijzigingen

Wij kunnen deze privacyverklaring wijzigen. Wijzigingen zullen op de website worden gepubliceerd. Je gegevens gebruiken wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden